تو یکی مثل من

منم مثل تو مات این قصه ام
توهم مثل من این شبو دعوتی
درست توهمین ساعت وثانیه
سزاوار زیباترین رحمتی
تواین حس وحال عجیب وغریب
دوتا بال میخوای که رو شونته
تو از هرمسیری بری میرسی
تواز هر دری بگذری خونته
ازاین سفره ها معجزه دور نیست
ببین دست دنیا تودست منه
دعامیکنم تا اجابت بشه
دعامیکنم چون دلم روشنه..

/ 0 نظر / 17 بازدید